Onderweg

Welkom bij Soroptimistclub Rhenen Veenendaal

Soroptimistclub Rhenen/Veenendaal e.o. is een serviceclub, waar momenteel rond de 35 vakvrouwen uit Rhenen, Veenendaal en omgeving lid van zijn. Al deze vrouwen zijn werkzaam of werkzaam geweest in zeer uiteenlopende functies en beroepen. Ook in leeftijd is er een grote variatie in de club, het oudste lid is 90 jaar en het jongste lid 42 jaar.

Soroptimistclub Rhenen Veenendaal is onderdeel van de wereldwijde organisatie Soroptimist International, die zich inzet voor maatschappelijke verbeteringen van met name vrouwen en kinderen.

Het jaarthema van de club voor het jaar 2017-2018 is “Onderweg”.

We willen onze stem laten horen om op te komen daar waar rechten en vrijheden van vrouwen in het geding zijn. Vanuit onze onderlinge verbondenheid als clubleden organiseren we activiteiten om bij te kunnen dragen aan projecten die gericht zijn op opvang, ondersteuning en ontwikkeling van meisjes en vrouwen in kwetsbare posities.

Laatste nieuws

  • Cuneratoren kleurt oranje!
    Soroptimistclube Rhenen/Veenendaal en gemeente Rhenen maken zich samen sterk om geweld tegen vrouwen tegen te gaan.
    Op 10 december a.s. wordt de Cuneratoren nogmaals oranje verlich

    Publicatiedatum